Juridisch Adviesbureau Nilan

Gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht, vermogensplanning, erfrecht, schenkingen, testamenten, erfenisaangiften en betwistingen in erfenisaangelegenheden

Over ons

Het Juridisch Adviesbureau NILAN werd in 1981 oorspronkelijk als eenmanszaak opgericht en later omgevormd tot V.O.F. door A. Paul Nijs, licentiaat in de Rechten en licentiaat in de Bestuurswetenschappen.

Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen, testamenten, erfenisaangiften en alles wat hiermee in verband staat, zoals betwistingen in erfenisaangelegenheden e.d.

Het grootste deel van de activiteiten is echter gericht op vermogensplanning.

Wat we doen

Persoonlijk advies

Vertrekkend vanuit UW situatie, wordt onderzocht wat er gebeurt bij een eventueel overlijden. Vanuit deze gegevens zoeken wij naar de beste oplossingen om successierechten op een perfect legale manier te vermijden en om een verdeling van het vermogen te bekomen naar de wensen en verzuchtingen van de cliënt.

Lees meer...

Boek

Het boek 'Huwen - Samenwonen - Schenken - Erven' is sinds jaren een begrip. In een eenvoudige niet-juridische taal worden de diverse onderwerpen haarfijn uit de doeken gedaan en aan de hand van eenvoudige voorbeelden nog verduidelijkt. Uiteraard wordt er steeds geactualiseerd en wordt de wetgeving op de voet gevolgd.

Lees meer...

Uiteenzettingen

Tijdens een ± twee uur durende uiteenzetting worden onderwerpen als huwelijksvermogensrecht, samenwoningsrecht, erfrecht, successierechten en successieplanning op een eenvoudige manier uit de doeken gedaan. Diverse voorbeelden uit de praktijk verduidelijken de materie en houden de sfeer gezellig. 

Lees meer...

Persoonlijk Advies

Vertrekkend van de concrete situatie van elke cliënt, wordt onderzocht wat er gebeurt bij een eventueel overlijden, wie erfgenaam is en wat er aan successierechten moet betaald worden. Vanuit deze gegevens zoeken wij, eventueel in samenspraak met de boekhouder en de notaris, naar de beste oplossingen om successierechten op een perfect legale manier te vermijden en om een verdeling van het vermogen te bekomen naar de wensen en verzuchtingen van de cliënt.

Contacteer ons en u zult merken dat goeie raad niet duur hoeft te zijn!

Boek

Het boek 'Huwen - Samenwonen - Schenken - Erven' is sinds jaren een begrip. In een eenvoudige niet-juridische taal worden de diverse onderwerpen haarfijn uit de doeken gedaan en aan de hand van eenvoudige voorbeelden nog verduidelijkt. Uiteraard wordt er steeds geactualiseerd en wordt de wetgeving op de voet gevolgd.

Welke onderwerpen vindt u o.a. in dit boek ?

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Tontine en beding van aanwas
  • Het statuut van de samenwonenden
  • Erfenissen, schenkingen en testamenten
  • Successierechten en schenkingsrechten
  • Overdracht van de familiale onderneming

Wilt u meer infomatie over het boek 'Huwen - Samenwonen - Schenken - Erven' of wilt u het bestellen tegen de prijs van 30 € per exemplaar, aarzel niet ons te contacteren!

Uiteenzettingen

Tijdens een ± twee uur durende uiteenzetting worden onderwerpen als huwelijksvermogensrecht, samenwoningsrecht, erfrecht, successierechten en successieplanning op een eenvoudige en plezante manier uit de doeken gedaan.

Diverse voorbeelden uit de praktijk, soms ook ludieke, verduidelijken de materie en houden de sfeer gezellig.

Naargelang de doelgroep en de wensen van de deelnemers kan de uiteenzetting gebeuren onder de vorm van een dialoog met de toehoorders of een zuivere monoloog.

Uiteraard is er steeds voldoende tijd voorzien voor vragen en opmerkingen.

U kan ons altijd contacteren indien u meer informatie wenst of een afspraak wilt maken!

De zaakvoerder

A.Paul NIJS werd geboren te Kersbeek-Miskom op 09/11/1952, is gehuwd en vader van 3 kinderen.

Hij deed zijn middelbare studies aan het Sint-Tarcisiuscollege te Zoutleeuw, waar hij de klassieke opleiding (lagere cyclus Latijn-Grieks en hogere cyclus Latijn-Wetenschappen) volgde.

Hij behaalde achtereenvolgens de diploma's Licentiaat in de Bestuurswetenschappen (aan het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen te Brussel) en Licentiaat in de Rechten (aan de V.U.B.).

Gedurende een achttal jaren leidde hij de dienst Betwiste Zaken en Nalatenschappen bij de toenmalige Generale Bank (thans BNP Paribas Fortis Bank) te Leuven, waardoor hij bijna dagelijks te maken kreeg met allerhande problemen rond erfenissen en schenkingen.

Als zaakvoerder van de V.O.F. Juridisch Adviesbureau Nilan, gevestigd te Zoutleeuw, Groenstraat 11, heeft hij zich vooral gespecialiseerd in de materie van het huwelijksvermogensrecht, de echtscheidingsproblematiek, het erfrecht, de schenkingen en testamenten en in het bijzonder in de problematiek van de successieplanning en de erfopvolging.

Gedurende vele jaren was hij docent aan het Syntra (het vroegere C.M.O.) te Haasrode waar hij de cursus Recht en Wetgeving doceerde.

Sedert jaren verzorgt hij diverse uiteenzettingen over de besproken materie, zo onder meer binnen de Fortis Bank, Electrabel, voor de v.z.w.'s Volkshogeschool Limburg en Impact, voor de Stichting Lodewijk De Raet en voor diverse andere bedrijven, organisaties en verenigingen.