Juridisch Adviesbureau Nilan

Gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht, vermogensplanning, erfrecht, schenkingen, testamenten, erfenisaangiften en betwistingen in erfenisaangelegenheden

Over ons

Het Juridisch Adviesbureau NILAN werd in 1981 oorspronkelijk als eenmanszaak opgericht en later omgevormd tot V.O.F. door A. Paul Nijs, licentiaat in de Rechten en licentiaat in de Bestuurswetenschappen.

Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen, testamenten, erfenisaangiften en alles wat hiermee in verband staat, zoals betwistingen in erfenisaangelegenheden e.d.

Het grootste deel van de activiteiten is echter gericht op vermogensplanning.

Wat we doen

Persoonlijk advies

Vertrekkend vanuit UW situatie, wordt onderzocht wat er gebeurt bij een eventueel overlijden. Vanuit deze gegevens zoeken wij naar de beste oplossingen om successierechten op een perfect legale manier te vermijden en om een verdeling van het vermogen te bekomen naar de wensen en verzuchtingen van de cliënt.

Lees meer...

Boek

Het boek 'Huwen - Samenwonen - Schenken - Erven' is sinds jaren een begrip. In een eenvoudige niet-juridische taal worden de diverse onderwerpen haarfijn uit de doeken gedaan en aan de hand van eenvoudige voorbeelden nog verduidelijkt. Uiteraard wordt er steeds geactualiseerd en wordt de wetgeving op de voet gevolgd.

Lees meer...

Uiteenzettingen

Tijdens een ± twee uur durende uiteenzetting worden onderwerpen als huwelijksvermogensrecht, samenwoningsrecht, erfrecht, successierechten en successieplanning op een eenvoudige manier uit de doeken gedaan. Diverse voorbeelden uit de praktijk verduidelijken de materie en houden de sfeer gezellig. 

Lees meer...

Persoonlijk Advies

Vertrekkend van de concrete situatie van elke cliënt, wordt onderzocht wat er gebeurt bij een eventueel overlijden, wie erfgenaam is en wat er aan successierechten moet betaald worden. Vanuit deze gegevens zoeken wij, eventueel in samenspraak met de boekhouder en de notaris, naar de beste oplossingen om successierechten op een perfect legale manier te vermijden en om een verdeling van het vermogen te bekomen naar de wensen en verzuchtingen van de cliënt.

Contacteer ons en u zult merken dat goeie raad niet duur hoeft te zijn!

Boek

Het boek 'Huwen - Samenwonen - Schenken - Erven' is sinds jaren een begrip. In een eenvoudige niet-juridische taal worden de diverse onderwerpen haarfijn uit de doeken gedaan en aan de hand van eenvoudige voorbeelden nog verduidelijkt. Uiteraard wordt er steeds geactualiseerd en wordt de wetgeving op de voet gevolgd.

Welke onderwerpen vindt u o.a. in dit boek ?

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Tontine en beding van aanwas
  • Het statuut van de samenwonenden
  • Erfenissen, schenkingen en testamenten
  • Successierechten en schenkingsrechten
  • Overdracht van de familiale onderneming
  • De zorgvolmacht of lastgevingsovereenkomst

Wilt u meer infomatie over het boek 'Huwen - Samenwonen - Schenken - Erven' of wilt u het bestellen tegen de prijs van 30 € per exemplaar, aarzel niet ons te contacteren!

Uiteenzettingen

Tijdens een ± twee uur durende uiteenzetting worden onderwerpen als huwelijksvermogensrecht, samenwoningsrecht, erfrecht, successierechten en successieplanning op een eenvoudige en plezante manier uit de doeken gedaan.

Diverse voorbeelden uit de praktijk, soms ook ludieke, verduidelijken de materie en houden de sfeer gezellig.

Naargelang de doelgroep en de wensen van de deelnemers kan de uiteenzetting gebeuren onder de vorm van een dialoog met de toehoorders of een zuivere monoloog.

Uiteraard is er steeds voldoende tijd voorzien voor vragen en opmerkingen.

U kan ons altijd contacteren indien u meer informatie wenst of een afspraak wilt maken!

De zaakvoerder

A. Paul NIJS werd geboren te Kersbeek-Miskom op 9 november 1952, is gehuwd en vader van 3 kinderen.

Hij deed zijn middelbare studies aan het Sint-Tarcisiuscollege te Zoutleeuw, waar hij de klassieke opleiding (lagere cyclus ‘Latijn-Grieks’ en hogere cyclus ‘Latijn-Wetenschappen’) volgde.

Als werkstudent behaalde hij achtereenvolgens de diploma’s ‘Licentiaat in de Bestuurswetenschappen’ (aan het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen te Brussel) en ‘Licentiaat in de Rechtswetenschappen’ (aan de V.U.B.).

Hij leidde gedurende een achttal jaren de dienst ‘Betwiste Zaken en Nalatenschappen’ bij de toenmalige Generale Bank (thans BNP Paribas Fortis) te Leuven en was nadien actief bij MeesPierson Trust nv., een onderdeel van de Fortis Bank, waar hij voor het Private Bank-cliënteel de meest gunstige vermogensplanning trachtte uit te werken.

Als zaakvoerder van het Juridisch Adviesbureau Nilan v.o.f. heeft hij zich vooral gespecialiseerd in de materie van het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en de successie- planning.

Sedert jaren verzorgt hij uiteenzettingen op maat over de besproken materie, zo onder meer voor Eandis, de VRT, Integraal, voor de Stichting Lodewijk de Raet, het Christelijk Ziekenfonds, Stebo, Vorming Plus Kempen, verschillende plaatselijke afdelingen van OKRA en voor diverse andere bedrijven, organisaties en verenigingen.